Ksenycz, P. (2022) “I Believed: A Few Words about the Book Pod osłoną gór. Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów by Paul Robert Magocsi”, Rocznik Ruskiej Bursy, 18, pp. 195–201. doi: 10.12797/RRB.18.2022.18.07.