Duć-Fajfer, H. (2022) “Lemko Discourse in External Spaces”, Rocznik Ruskiej Bursy, 18, pp. 203–208. doi: 10.12797/RRB.18.2022.18.08.