Łukaszewski, D. (2022) “Review of Ritorni. Powroty. Bepтаня. Antologia poezji łemkowskiej”, Rocznik Ruskiej Bursy, 18, pp. 209–211. doi: 10.12797/RRB.18.2022.18.09.