Zięba, A. A. “Administracja Apostolska Łemkowszczyzny W świetle dokumentów Polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych I Oświecenia Publicznego Z Lipca 1939 R”. Rocznik Ruskiej Bursy, vol. 16, July 2021, pp. 23-42, doi:10.12797/RRB.16.2020.16.01.