1.
Zięba AA. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w świetle dokumentów polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z lipca 1939 r. RocznikRuskiejBursy [Internet]. 2021 Jul. 26 [cited 2021 Oct. 27];16:23-42. Available from: https://journals.akademicka.pl/rrb/article/view/2351