Wegner, M. (2021). La problemàtica de “les relacions vida-imatge, cinema-cultura i escriptura literària-escriptura cinematogràfica” en l’obra de Jaume Fuster. Studia Iberica (Studia Iberystyczne), 20, 217–237. https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.10