Czopek, N., Rzepka, A., & Wolny, A. (2022). Introduction. Studia Iberystyczne, 21, 11–16. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/si/article/view/4742