Mroczkowska-Brand, K. (2022). Małe jest wielkie, czyli karaibski model dla świata. Studia Iberystyczne, 22, 203–230. https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.10