Dębowiak, Przemysław, Anna Rzepka, and Anna Wolny. 2019. “Prefácio”. Studia Iberystyczne 18 (December):11-13. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/1029.