Wegner, Magdalena. 2021. “La problemàtica De ‘les Relacions Vida-Imatge, Cinema-Cultura I Escriptura literària-Escriptura cinematogràfica’ En l’obra De Jaume Fuster”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne) 20 (November):217-37. https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.10.