Czopek, Natalia, Anna Rzepka, and Anna Wolny. 2022. “Wstęp”. Studia Iberystyczne 21 (December):5-10. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/4741.