Zieliński, A. . (2011) “Apuntes acerca del castellano drecho”, Studia Iberystyczne, 10, pp. 175–181. doi: 10.12797/SI.10.2011.10.12.