Wegner, M. (2021) “La problemàtica de ‘les relacions vida-imatge, cinema-cultura i escriptura literària-escriptura cinematogràfica’ en l’obra de Jaume Fuster”, Studia Iberica (Studia Iberystyczne), 20, pp. 217–237. doi: 10.12797/SI.20.2021.20.10.