Mroczkowska-Brand, K. (2022) «Małe jest wielkie, czyli karaibski model dla świata», Studia Iberystyczne, 22, pp. 203–230. doi: 10.12797/SI.22.2022.22.10.