Dębowiak, P. ., A. . Rzepka, and A. . Wolny. “Wstęp”. Studia Iberystyczne, vol. 18, Dec. 2019, pp. 7-9, https://journals.akademicka.pl/si/article/view/1027.