Dębowiak, P., A. . Rzepka, and A. . Wolny. “Prefácio”. Studia Iberystyczne, vol. 18, Dec. 2019, pp. 11-13, https://journals.akademicka.pl/si/article/view/1029.