Wegner, M. “La problemàtica De ‘les Relacions Vida-Imatge, Cinema-Cultura I Escriptura literària-Escriptura cinematogràfica’ En l’obra De Jaume Fuster”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne), vol. 20, Nov. 2021, pp. 217-3, doi:10.12797/SI.20.2021.20.10.