Czopek, N., A. Rzepka, and A. Wolny. “Wstęp”. Studia Iberystyczne, vol. 21, Dec. 2022, pp. 5-10, https://journals.akademicka.pl/si/article/view/4741.