Dębowiak, Przemysław, Anna Rzepka, and Anna Wolny. “Wstęp”. Studia Iberystyczne 18 (December 31, 2019): 7–9. Accessed May 24, 2022. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/1027.