Dębowiak, Przemysław, Anna Rzepka, and Anna Wolny. “Prefácio”. Studia Iberystyczne 18 (December 31, 2019): 11–13. Accessed October 7, 2022. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/1029.