Wegner, Magdalena. “La problemàtica De ‘les Relacions Vida-Imatge, Cinema-Cultura I Escriptura literària-Escriptura cinematogràfica’ En l’obra De Jaume Fuster”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne) 20 (November 25, 2021): 217–237. Accessed December 1, 2023. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/3947.