Czopek, Natalia, Anna Rzepka, and Anna Wolny. “Wstęp”. Studia Iberystyczne 21 (December 22, 2022): 5–10. Accessed April 2, 2023. https://journals.akademicka.pl/si/article/view/4741.