1.
Wegner M. La problemàtica de “les relacions vida-imatge, cinema-cultura i escriptura literària-escriptura cinematogràfica” en l’obra de Jaume Fuster. StudiaIberystyczne [Internet]. 2021 Nov. 25 [cited 2023 Dec. 1];20:217-3. Available from: https://journals.akademicka.pl/si/article/view/3947