Gąsowski, T. (2018). Słowo od redaktora. Sowiniec, 29(52), 5–6. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/sowiniec/article/view/3632