Brodecka, E. . (2018). Wojsko jako internowanie: Formy represji w czasie stanu wojennego 1982-1983 wobec działaczy opozycji antykomunistycznej umieszczonych w wojskowych obozach specjalnych. Cz. I. Sowiniec, 29(52), 73–100. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.04