Nowakowski, K. Z. . (2018). Od Mostycza po Rzeczpospolitą Mościską: Cz. I: Zarys burzliwych dziejów miasta Mościska do roku 1916 . Sowiniec, 29(52), 139–156. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.08