Pierzchała, J. . (2018). List Janusza Pierzchały w związku ze śmiercią Piotra M. Boronia, Londyn 8 stycznia 2018 r. Sowiniec, 29(52), 157–158. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/sowiniec/article/view/3650