Gąsowski, T. (2017). Słowo od redaktora. Sowiniec, 28(50-51), 5–7. Pobrano z https://journals.akademicka.pl/sowiniec/article/view/670