Brodecka, Elwira. 2018. „Wojsko Jako Internowanie: Formy Represji W Czasie Stanu Wojennego 1982-1983 Wobec działaczy Opozycji Antykomunistycznej Umieszczonych W Wojskowych Obozach Specjalnych. Cz. I”. Sowiniec 29 (52):73-100. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.04.