Rolińska, Justyna. 2017. „Miejsce Straceń Obywateli Polskich W Glinniku‑Przegorzałach W Krakowie W Latach 1939‑1944 – przegląd źródeł”. Sowiniec 28 (50-51):95-116. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.28.2017.50-51.04.