Brodecka, E. . (2018) „Wojsko jako internowanie: Formy represji w czasie stanu wojennego 1982-1983 wobec działaczy opozycji antykomunistycznej umieszczonych w wojskowych obozach specjalnych. Cz. I”, Sowiniec, 29(52), s. 73–100. doi: 10.12797/Sowiniec.29.2018.52.04.