„Back matter” (2018) Sowiniec, 29(52). Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/sowiniec/article/view/3652 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).