Rolińska, J. (2017) „Miejsce straceń obywateli polskich w Glinniku‑Przegorzałach w Krakowie w latach 1939‑1944 – przegląd źródeł”, Sowiniec, 28(50-51), s. 95–116. doi: 10.12797/Sowiniec.28.2017.50-51.04.