Brodecka, E. . „Wojsko Jako Internowanie: Formy Represji W Czasie Stanu Wojennego 1982-1983 Wobec działaczy Opozycji Antykomunistycznej Umieszczonych W Wojskowych Obozach Specjalnych. Cz. I”. Sowiniec, t. 29, nr 52, grudzień 2018, s. 73-100, doi:10.12797/Sowiniec.29.2018.52.04.