Nazizm w encyklice Piusa XI Mit brennender Sorge

  • Paweł Szuppe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Keywords: Nazi Germany, Third Reich, state-Church relations, papal documents

Abstract

Nazism in Pius XI's Encyclical Mit brennender Sorge

The article presents Nazism in Pius XI’s encyclical Mit brennender Sorge. The genesis and context of this papal document, which was written in the German language and directed to the German nation, are presented, as well as reactions from the German state it evoked. This encyclical constitutes a synthesis of numerous statements by the Church in its struggle against the anti-Christian ideology and practice. In it we find references to the breaches in the concordat
between Germany and the Holy See, and falsifications of Church teachings and language undermining the moral order, hope and love, as well as natural law. It is addressed to young people, the clergy and the laity. In it we find attempts to uncover the Nazi bestiality in the time when Hitler was admired and praised by many contemporary politicians. It does express hope that the German nation will return to the true faith and mission prepared for it by God

References

Albrecht D., Stolica Święta i Trzecia Rzesza, [w:] Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, red. K. Gotto, K. Repgen, tłum. Z. Zieliński, Warszawa 1983, s. 32-42.
Encyklika papieża Piusa XI do Czcigodnych Braci arcybiskupów i biskupów Niemiec i innych ordynariuszy utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską Mit brennender Sorge. O położeniu Kościoła w III Rzeszy, Warszawa 2002.
Gotto K., Hockerts H. G., Repgen K., Narodowosocjalistyczne wyzwanie i odpowiedź Kościoła. Rekapitulacja, [w:] Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, red. K. Gotto, K. Repgen, tłum. Z. Zieliński, Warszawa 1983, s. 85-98.
Hehl U. von, Katolicy w Trzeciej Rzeszy, [w:] Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, red. K. Gotto, K. Repgen, tłum. Z. Zieliński, Warszawa 1983, s. 55-70.
Hirt S., „Mit brennender Sorge”. Das päpstliche Rundschreiben gegen den Nationalsozialismus und seine Folgen in Deutschland, Freiburg 1946.
Kmak-Pamirska A., Religia w czasach Trzeciej Rzeszy, Toruń 2010.
Kulak T., Śląskie odgłosy papieskiej encykliki „Mit brennenden Sorge”, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000, s. 245-252.
Kulbat W., Kościół w Niemczech i narodowy socjalizm, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2005, t. 14, s. 101-138.
Kulbat W., Mit brennender Sorge – potępienie narodowego socjalizmu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2005, t. 14, s. 139-150.
Piela M., Encyklika Ojca świętego Piusa XI Mit brennender Sorge (14 marca 1937 r.) przedmiotem sporu pomiędzy rządem III Rzeszy a Kościołem katolickim, [w:] Hereditatis custos. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Józefa Patera, red. A. Tomko, Wrocław 2014, s. 265-282.
Sale G., Encyklika przeciw nazizmowi, „Przegląd Powszechny” R. 121, 2004, nr 7-8, s. 62-77.
Tymoszuk Z., Nazizm, [w:] Mały leksykon politologiczny, red. M. Chmaj, W. Sokół, Lublin 1997, s. 177-181.
Waszkiewicz Z., O encyklice Mit brennender Sorge, [w:] Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Benderowi, red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 429-443.
Wistrich R. S., Kto był kim w III Rzeszy. Leksykon, tłum. T. Bieroń, Kraków 1997.
Published
2018-12-31
How to Cite
Szuppe, P. (2018). Nazizm w encyklice Piusa XI Mit brennender Sorge. Studia Historyczne, 61(3 (243), 73-85. https://doi.org/10.12797/SH.61.2018.03.05
Section
Articles and Dissertations