Return to Article Details Wojciech Krawczuk, Wierni królowi. Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku Historia Iagellonica, Kraków 2019, 292 s. Download Download PDF