[1]
Godlewski, Łukasz 2021. Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) . Studia Historyczne. 62, 1 (245) (Jul. 2021), 7–23. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.01.