[1]
Kościelniak, K. 2021. Wpływ wojen północnych XVII i XVIII w. na postawy i relacje mieszkańców Poznania różnych wyznań. Studia Historyczne. 62, 1 (245) (Jul. 2021), 41–59. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.03.