[1]
Gajewski, A. 2017. Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667. Studia Historyczne. 60, 4 (240) (Dec. 2017), 5-24. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.60.2017.04.01.