[1]
Hryszko, R. 2022. „O sztuce cukrowej”, czyli dlaczego piętnastowieczni aptekarze włoscy wytwarzali słodycze?. Studia Historyczne. 63, 1(249) (Jul. 2022), 5–19. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.01.