[1]
Hamera, P. 2022. Wróżki i zacofanie irlandzkich chłopów w świetle wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników z podróży. Studia Historyczne. 63, 1(249) (Jul. 2022), 51–59. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.01.03.