[1]
Bartoszewski, M. 2024. Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej (1598-1648) : Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, 432 s. ISBN: 978-83-06-03469-1. Studia Historyczne. 63, 2(250) (Jan. 2024), 111–117. DOI:https://doi.org/10.12797/SH.63.2020.02.07.