(1)
Godlewski, Łukasz. Spór o powołanie Kościoła Narodowego w Koronie w okresie Soboru Trydenckiego (1545-1563). StudiaHistoryczne 2021, 62, 7-23.