(1)
Gajewski, A. Sejmik Ziemi Wiskiej Wobec zagrożenia Moskiewskiego W Latach 1654‑1667. StudiaHistoryczne 2017, 60, 5-24.