(1)
Gałuszka, J. Obrona Praw dysydentów Na Sejmie 1606 R. Za szczególnym uwzględnieniem Roli Stanisława Stadnickiego. StudiaHistoryczne 2021, 62, 19-30.