(1)
Kuc, P. Geoffrey Parker, Globalny Kryzys. Wojna, Zmiany Klimatyczne I Katastrofa W XVII Wieku. StudiaHistoryczne 2021, 62, 87-92.