(1)
Hamera, P. Wróżki I Zacofanie Irlandzkich chłopów W świetle Wybranych dziewiętnastowiecznych dzienników Z podróży. StudiaHistoryczne 2022, 63, 51-59.