(1)
Chrobaczyński, J. Kilka Aktualnych Uwag O Totalitaryzmie Na Kanwie rozważań Jasona Stanleya. StudiaHistoryczne 2024, 63, 91-101.