Godlewski, Łukasz. (2021). Spór o powołanie Kościoła narodowego w Koronie w okresie soboru trydenckiego (1545-1563) . Studia Historyczne, 62(1 (245), 7–23. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.01