Skrzypietz, A. (2021). Publiczna i prywatna religijność królowej Marii Kazimiery. Studia Historyczne, 62(1 (245), 25–40. https://doi.org/10.12797/SH.62.2019.01.02